Geodetska tvrtka Geopolis d.o.o.

Geopolis d.o.o. je ovlaštena geodetska tvrtka sa sjedištem u Zagrebu, koja obavlja sve vrste geodetskih usluga i posluje na prostoru cijele Republike Hrvatske.

Posjedujemo suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina te ovlaštenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG).

Usluge

Geopolis d.o.o. obavlja sve vrste geodetskih usluga za izradu projektne dokumentacije, izvođenje i praćenje građevinskih radova, povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora te za legalizaciju objekata.

Našim strankama nudimo kompletnu uslugu izrade dokumentacije za dopunu Zahtjeva za legalizaciju u kratkom roku, od geodetskog snimka izvedenog stanja, izrade arhitektonskog snimka izvedenog stanja, dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti, pa do uknjižbe objekata u katastar zemljišta i zemljišnu knjigu.

Naše usluge obuhvaćaju i geodetska mjerenja i izradu elaborata za katastar vodova.KORISNI LINKOVI

Geoportal Geoportal Državne geodetske uprave predstavlja središnje mjesto pristupa prostornim podacima. » geoportal.hr

Katastar Katastar.hr je preglednik katastarskih podataka Republike Hrvatske. Uvid u podatke moguć je putem broja katastarske čestice ili putem broja posjedovnog lista. » katastar.hr

Katastar Zagreb Uvid u podatke katastra Grada Zagreba prema adresi, broju katastarske čestice ili broju posjedovnog lista. » Katastar Zagreb

Zemljišna knjiga | Gruntovnica Pregled zemljišnih knjiga prema broju katastarske čestice ili prema zemljišnoknjižnom ulošku, status Z predmeta. » pravosudje.hr

Arkod Arkod je sustav identifikacije zemljišnih parcela. » arkod.hr

Geodezija
GEODETSKI URED
Zagreb - Kajzerica
Ulica Radoslava Cimermana 56a

tel. 01/ 5573 744
mob. 099/ 2187 910
fax. 01/ 5573 745

Geodetska izmjera