Etažiranje

Etažiranje je postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo.

Etažno vlasništvo je vlasništvo nad stanom ili drugom samostalnom prostorijom (poslovnim prostorom, garažom, tavanskim prostorom) povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom (idealnim dijelom) nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom, ili od prava građenja sa zgradom.

Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora
Upis posebnih dijelova nekretnine u zemljišne knjige na temelju Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (NN 60/2010), koji je stupio na snagu 21. svbnja 2010.g....više...

Što se sve može etažirati?

Etažirati se mogu obiteljske zgrade sa 2 i više etažnih jedinica kao i veće ili velike stambene zgrade sa stotinama etažnih jedinica. Etažirati treba uvijek sve stanove, poslovne prostore, garaže i drugo u zgradi.

Koji su preduvjeti za etažiranje?

Za postupak etažiranja objekt mora biti upisan u katastar i zemljišnu knjigu.

Što se postiže etažiranjem?

Etažiranjem se postaje vlasnik nad stanom, poslovnim prostorom, garažom i sl., a suvlasnikom nad idealnim dijelom predmetne nekretnine (zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom). Nakon etažiranja, vlasnici mogu dobiti "čiste papire".

Etažiranjem nekretnine sudski vještak provodi građevinski proces (kompletan posao se sastoji još i od pravnog procesa) kojima se postiže pravna potvrda vlasništva.

Na taj način građevinski vještak postiže da etažirana nekretnina postaje stvarno vlasništvo upisom u zemljišne knjige.

Što se još postiže etažiranjem?

Etažiranjem se potpuno sređuje zemljišnoknjižno stanje Vašeg stana, poslovnog prostora, garaže itd., odnosno cijele nekretnine (zemljišta sa zgradom). Etažiranjem se utvrđuje stvarni i ispravni omjer svakog suvlasnika u suvlasništvu nekretnine, čime se uspostavlja i pravedan odnos u sufinanciranju održavanja nekretnine (pričuva i sl.).

Postupak uspostavljanja etažnog vlasništva sastoji se od tri djela:

  • prikupljanje dokumentacije
  • izrada elaborata etažiranja
  • pravni proces u etažiranju

Koji su dokumenti potrebni za izradu elaborata o etažiranju?

Za izradu elaborata o etažiranju potrebno je pribaviti sljedeće dokumente:

Cilj Elaborata o etažiranju je postići tzv. Prijedlog za uknjižbu prema kojem odvjetnik sastavlja Ugovor o razvrgnuću zajednice i na osnovu kojeg će biti ispisan vlasnički list. Cilj tog Prijedloga je postići pretvaranje zajedničke imovine u etažiranu (razdijeljenu) imovinu.


POVEZANE TEME

Za sve dodatne informacije, objašnjenja ili ponudu, slobodno nam se možete javiti bez obaveza, a mi ćemo Vam u kratkom roku nastojati dati kvalitetnu i korisnu informaciju. geodet@geopolis.hr

Geodezija
GEODETSKI URED
Zagreb - Kajzerica
Ulica Radoslava Cimermana 56a

tel. 01/ 5573 744
mob. 099/ 2187 910
fax. 01/ 5573 745

Geodetska izmjera

Geodetske usluge za gradnju kuće
Pogledajte koje su Vam sve geodetske usluge potrebne ...
Geodeti i gradnja kuće
Provjerite prije početka gradnje, ili kupnje zemljišta za gradnju kuće