Geometar

Geometar ili geodet je osoba koja se profesionalno bavi geodezijom.

Djelatnost geodetskog inženjera obuhvaća:

Geometar

Određivanje veličine i oblika Zemlje, te prikupljanje i obradu podataka koji su neophodni za određivanje Zemljinog polja sile teže kao i položaja, veličine, oblika i površine bilo kojeg njenog dijela

Utvrđivanje položaja Zemlje u svemiru, utvrđivanje njene građe, nadzor nad njenim prostornim promjenama i promjenama građevinskih objekata

Određivanje položaja državnih i drugih administrativnih granica, te granica javnih i privatnih čestica zemljišta, uključujući uknjižbu tih čestica kod nadležnih uprava

Istraživanja prirodnog i društvenog okoliša, otkrivanje datosti kopna i mora, uporaba dobivenih podataka u općinskim, gradskim, županijskim i državnim društvenim i prostornim planovima razvitka

Planiranje, razvijanje i novo oblikovanje vlasničkih odnosa među česticama zemljišta i građevinama

Utvrđivanje vrijednosti pojedinih zemljišnih čestica i građevina, te upravljanje vlasničkim odnosima nad njima

Planiranje, izmjera, organizacija i nadzor građevinskih radova

Projektiranje, uspostavljanje i upravljanje geografskim, kartografskim i zemljišnim informacijskim sustavima, te trajno prikupljanje, čuvanje, obrađivanje i analiziranje podataka u tim sustavima

Prikazivanje informacija o prostoru u obliku kartografskih prikaza.


Geodezija
GEODETSKI URED
Zagreb - Kajzerica
Ulica Radoslava Cimermana 56a

tel. 01/ 5573 744
mob. 099/ 2187 910
fax. 01/ 5573 745

Geodetska izmjera