Arkod

ARKOD je sustav identifikacije zemljišnih parcela. To je nacionalni program kojim se uspostavlja baza podataka koja evidentira stvarno korištenje poljoprivrednog zemljišta.

Cilj ARKOD-a je dobiti jasnu sliku koliko se zemljišta u Hrvatskoj koristi za poljoprivrednu proizvodnju, bez obzira na kulture koje se na njima uzgajaju. Takav uređen i transparentan sustav preduvjet je za dobivanje poticaja Europske unije za poljoprivrednu proizvodnju.

Upis u ARKOD obavlja se u regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u kojima su poljoprivrednici upisani u Upisnik (uz prethodnu najavu i poziv iz Agencije) te lokalnim uredima Hrvatske poljoprivredne agencije. Upis u ARKOD je besplatan.

Samo upisom u ARKOD poljoprivrednici će moći ostvariti pravo na poticaje nakon ulaska u Europsku Uniju.

ARKOD preglednik

U okviru web stranice ARKOD.hr nalazi se izvrstan Arkod preglednik na kojem postoji mogućnost pretraživanja katastarskih čestica na području cijele Republike Hrvatske.




KatastarGradski ured za katastar i geodetske poslove ZagrebLegalizacija objektaLokacijska dozvolaGrađevinska dozvolaRješenje o uvjetima građenjaPovezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovoraIzvadak iz zemljišne knjigePosjedovni list





Geodezija
GEODETSKI URED
Zagreb - Kajzerica
Ulica Radoslava Cimermana 56a

tel. 01/ 5573 744
mob. 099/ 2187 910
fax. 01/ 5573 745

Geodetska izmjera

Geodetska mjerenja suvremenom GPS tehnologijom.