Geodezija

Geodezija

Geodezija je znanost o izmjeri Zemljine površine, promjenama te površine i njezinom prikazivanju u popisima bazama podataka, na kartama i planovima. Ona je jedna od tehničkih znanosti, a čini je pet grana:

 • kartografija
 • fotogrametrija i daljinska istraživanja
 • pomorska geodezija
 • satelitska i fizikalna geodezija
 • primijenjena geodezija
 • geomatika.

Svim ovim granama zajednička je geodetska izmjera.

Geodetska izmjera je prikupljanje, obrada i prikazivanje podataka geodetskim metodama.

Najčešći oblici prikupljanja podataka u geodetskoj izmjeri su:

 • neposredno prikupljanje - mjerenjem geodetskim instrumentima
 • posredno prikupljanje - mjerenjem snimaka

U geodetske metode prikupljanja podataka mogu se ubrojiti:

 • ortogonalna metoda
 • polarna metoda ili tahimetrija
 • terestrička i aerofotogrametrija
 • daljinska istraživanja
 • nivelman
 • trigonometrijsko određivanje visina
 • globalni sustavi za određivanje položaja (GPS) i dr.

Pri obradi prikupljenih podataka danas se služimo računalima, a pri matematičkoj obradi mjerenih podataka obično se primjenjuju postavke i metode matematičke statistike, teorije pogrešaka i računa izjednačenja. Prikupljeni podaci dalje se obrađuju i postaju dijelovi raznih prostornih informacijskih sustava.

Rezultati izmjere najčešće se prikazuju na kartama. U prošlosti je geodetska izmjera uglavnom služila za određivanje međusobnog položaja točaka na Zemljinoj površini te za prikupljanje podataka o reljefu i izgrađenim objektima.

Razvojem tehničkih sredstava za prikupljanje, obradu i prikazivanje podataka stvoreni su uvjeti za izmjeru ne samo zemljišta, nego i drugih objekata geodetskim metodama.