Česta pitanja

Posjedovni list

Posjedovni list

U katastarskim uredima vodi se evidencija o posjedu i posjedovnim listovima. U posjedovne listove upisuju se posjednici katastarskih čestica i unose pisani podaci o katastarskim česticama (broj, adresa, način uporabe, izgrađenost, površina).

Prijepis posjedovnog lista izdaje se na zahtjev stranke u nadležnom uredu za katastar.