Naslovnica» Geodetske usluge

Geodetske usluge

Geodetske usluge za katastar nekretnina

UPIS OBJEKTA U KATATSTAR I ZEMLJIŠNU KNJIGU

Obavljamo geodetsku izmjeru i izrađujemo elaborate za evidentiranje zgrada ili drugih građevina.

PARCELACIJA ZEMLJIŠTA

Izrađujemo parcelacijske elaborate u skladu sa potrebnim dozvolama i rješenjima.

USKLAĐENJE KATASTRA I GRUNTOVNICE

Izrađujemo geodetske elaborate za usklađenje katastarskih i gruntovnih podataka.

GEODETSKI PROJEKT

Svrha geodetskog projekta je usklađenje stanja u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, formiranje građevne čestice i evidentiranje građevine. Geodetski projekt se izrađuje kao zasebni dio idejnog ili glavnog projekta koji mora biti povezan i usklađen s ostalim projektima temeljem kojih se izdaje lokacijska ili građevinska dozvola u dijelu u kojem ti podaci utječu na podatke geodetskog projekta.

U primjeni je od 1. siječnja 2014.

Geodetske usluge za izradu projektne dokumentacije

Izrada grafičkih priloga za stručne podloge i idejna rješenja

  • Grafički prikaz planirane građevine izrađujemo u različitim mjerilima na odgovarajućim podlogama (topografske karte, hrvatska osnovna karta, digitalni ortofoto, katastarske podloge) sa pripadajućim atributima (oznake lomnih točaka, stacionaže, granice općina, gradova i županija,…).

Izrada posebnih geodetskih podloga za duge linijske objekte

  • Grafički prikaz planirane građevine na kopiji katastarskog plana, hrvatskoj osnovnoj karti, digitalnom ortofotu, uzdužni profil građevine izrađen na temelju digitalnog modela terena.

Pregledna karta plinovodaGEODETSKI SITUACIJSKI NACRTI STVARNOG STANJA

Izrađujemo geodetske situacije u svrhu ishođenja uvjerenja o uporabi građevine te za legalizaciju objekata.

Geodetske usluge za izvođenje i praćenje građevinskih radova

ISKOLČENJE

Iskolčavamo objekte prije gradnje i izrađujemo elaborate iskolčenja.

Iskolčavamo međne linije (na temelju katastarskih podataka) i obilježavamo međne točke na terenu.

GEODETSKO SNIMANJE VODOVA

Obavljamo geodetsku izmjeru vodova (kanalizacija, vodovod,...) i izrađujemo elaborate za katastar vodova.

Za sve dodatne informacije, objašnjenja, ili ponudu slobodno nam se možete javiti bez obaveza, a mi ćemo Vam u kratkom roku nastojati dati kvalitetnu i korisnu informaciju. geodet@geopolis.hr

Geodezija
GEODETSKI URED
Zagreb - Kajzerica
Ulica Radoslava Cimermana 56a

tel. 01/ 5573 744
mob. 099/ 2187 910
fax. 01/ 5573 745

Geodetska izmjera