Katastar

Katastar zemljišta

Katastar zemljišta je evidencija koja sadrži podatke o zemljištu u pogledu njegovog položaja, oblika, površine, načina iskorištavanja, proizvodne sposobnosti i posjednika, a vodila se sukladno Zakonu o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta.

Novim Zakonom propisano je da katastar zemljišta ostaje na snazi i vodi se u postojećem sadržaju u skladu sa stvarnim stanjem na terenu dok ga za pojedinu katastarsku općinu postupno ne zamijeni katastar nekretnina.

Katastar nekretnina

Katastar nekretnina je evidencija o česticama zemljine površine, zgradama i drugim građevinama koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje te o posebnim pravnim režimima na zemljinoj površini, ako zakonom nije drukčije određeno.

Katastar.hr

Katastar.hr

Katastar.hr je preglednik katastarskih podataka i služi za uvid u središnju bazu postojećih katastarskih podataka Republike Hrvatske. Uvid u podatke moguć je putem broja katastarske čestice ili putem broja posjedovnog lista u odabranoj katastarskoj općini.

Ispis posjedovnog lista ima informativni karakter i ne može služiti kao javna isprava. Javne isprave izdaju se u nadležnim područnim uredima za katastar i njihovim ispostavama.


Tvrtka Geopolis d.o.o. izrađuje geodetske elaborate za katastar i zemljišnu knjigu na temelju kojh se provode promjene u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

USLUGE ZA KATASTAR :

Usklađenje katastra i gruntovnice

Parcelacija zemljišta

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu

POVEZANE TEME

ArkodGradski ured za katastar i geodetske poslove ZagrebLegalizacija objektaLokacijska dozvolaGrađevinska dozvolaRješenje o uvjetima građenjaPovezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovoraIzvadak iz zemljišne knjigePosjedovni list


Geodezija
GEODETSKI URED
Zagreb - Kajzerica
Ulica Radoslava Cimermana 56a

tel. 01/ 5573 744
mob. 099/ 2187 910
fax. 01/ 5573 745

Geodetska izmjera

Ukoliko prodajete zemljište, odlučili ste graditi, želite etažirati objekt, ili ste u postupku ishođenja rješenja o izvedenom stanju objekta, nužno je uskladiti katastarske i zemljišnoknjižne podatke.