Geodetske usluge

Upit za ponudu

Cijene geodetskih usluga

Cijene geodetskih usluga ovise o nekoliko bitnih faktora: veličina, lokacija i izgrađenost predmetne katastarske čestice, planiran zahvat u prostoru, mjerilo katastarskog plana, konfiguracija terena.

ZATRAŽITE PONUDU BEZ OBVEZE

Polja označena sa (*) su obavezna

( npr. međni kamen, ograda )

Maksimalna veličina 10MB.

- namjeravan zahvat u prostoru (gradnja, adaptacija)

- na čestici postoje objekti, a nisu evidentirani u katastru i zk

- posjedujete li potrebnu dokumentaciju


Unosom Vaših osobnih podataka u prijavni obrazac i klikom na opciju „Pošalji“ i smatra se da ste suglasni s obradom istih u svrhu izrade ponude za tražene usluge. Geopolis d.o.o. jamči da će Vaši osobni podaci biti korišteni u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Suglasnost možete u svako doba povući čime će se smatrati da nadalje niste suglasni s obradom Vaših osobnih podataka u prethodno navedene svrhe. Suglasnost se povlači poštom na gore navedenu adresu tvrtke Geopolis d.o.o. ili e-poštom na adresu: geodet@geopolis.hr.