Legalizacija objekta

Upit za cijenu legalizacije objekata

Upit za cijenu legalizacije objekata

Našim strankama nudimo kompletnu uslugu izrade dokumentacije za dopunu Zahtjeva za legalizaciju u kratkom roku, od geodetskog snimka izvedenog stanja, izrade arhitektonskog snimka izvedenog stanja, dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti, pa do uknjižbe objekata u katastar zemljišta i zemljišnu knjigu.

ZATRAŽITE PONUDU BEZ OBVEZE

Polja označena sa (*) su obavezna

( npr. površina podruma+površina prizemlja+površina potkrovlja )


Maksimalna veličina 10MB.

Unosom Vaših osobnih podataka u prijavni obrazac i klikom na opciju „Pošalji“ i smatra se da ste suglasni s obradom istih u svrhu izrade ponude za tražene usluge. Geopolis d.o.o. jamči da će Vaši osobni podaci biti korišteni u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Suglasnost možete u svako doba povući čime će se smatrati da nadalje niste suglasni s obradom Vaših osobnih podataka u prethodno navedene svrhe. Suglasnost se povlači poštom na gore navedenu adresu tvrtke Geopolis d.o.o. ili e-poštom na adresu: geodet@geopolis.hr.