Naslovnica» Geodetske usluge» Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Moja parcela se nalazi 70 km od Zagreba. Da li Vam to predstavlja problem i da li će zbog toga Vaša usluga biti skuplja?

To nije nikakav problem, vrlo često radimo i na većim udaljenostima od Zagreba. Usluga neće biti skuplja jer za kraće udaljenosti ne obračunavamo dodatne troškove. Na cijenu usluge utječu drugi faktori, kao što su veličina parcele, pristup parceli, kvaliteta katastarskih podataka, itd.

Imamo kuću sagradjenu prije 1968. godine, ali nije uvedena u gruntovnicu. Da li se bavite i tom vrstom posla?

Da. Vama je potreban elaborat za upis kuće u zemljišnu knjigu, a njega izrađuju geodetske tvrtke. Za upis kuće sagrađene prije 1968. god. potrebno je pribaviti Uvjerenje o izgrađenosti, u nadležnom uredu za katastar (pod uvjetom da nakon tog perioda nisu vršene nikakve promjene na objektu). Ako to niste u mogućnosti, možemo i mi to učiniti za Vas.

Da li nam možete ponuditi i projektantske usluge?

Možemo, jer surađujemo sa projektantskim kućama sa kojima imamo ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji.

Možete li mi poslati plan kat. čestice 111/1, k.o. Rudeš, i uvjete gradnje na tom području?

Ne. Kopiju katastarskog plana zatražite u nadležnom katastarskom uredu, a za uvjete gradnje obratite se nadležnom uredu za graditeljstvo.

Možete li nam hitno dati ponudu za geomehaniku u Ogr... ulici u Zagrebu?

Ne, jer smo mi geodetska tvrka, a Vama treba tvrtka koja se bavi geomehaničkim istražnim radovima.

Što je potrebno učiniti da bi se saznala stvarna površina zemljišta ako u vlasničkom i posjedovnom listu nisu iste površine?

Kao prvo potrebno je napraviti geodetsku izmjeru na temelju koje se izračuna stvarna površina čestice, zatim se geodetskim elaboratom usklade površine u katastru i zemljišnoj knjizi.
Usklađenje katastra i gruntovnice

Gdje mogu pronaći ažurne podatke o zemljišnim knjigama i katastru?

Podatke o zemljišnoknjižnim zapisima možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa, a podatke o katastarskim zapisima možete pronaći na internetskim stranicama katastar Hrvatska.

Što je potrebno provjeriti prije kupovine nekretnine?

Prije kupovine nekretnine potrebno je provjeriti stanje nekretnine:

  • u zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda - zemljišnoknjižni izvadak
  • u katastarskom uredu - prijepis posjedovnog lista i kopija katastarskog plana.

Podaci o nekretnini iz zemljišne knjige i katastra moraju biti usklađeni. Ukoliko to nije tako, obratite se ovlaštenoj geodetskoj tvrtki.

Kako mogu provjeriti je li neko zemljište građevinsko?

Podatak o tome je li neko zemljište građevinsko možete zatražiti u nadležnom uredu državne uprave za graditeljstvo, gdje možete i provjeriti minimalnu površinu građevinskog zemljišta. Pri tome Vam je potrebna kopija katastarskog plana za traženu katastarsku česticu.

Tko izdaje uvjerenje za uporabu građevine?

Nadležni ured za graditeljstvo izdaje uvjerenje za uporabu građevine.


Legalizacija objekta

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 06.08.2012.

Rješenje o izvedenom stanju

Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora

Kopija katastarskog plana

Izvadak iz zemljišne knjige

Posjedovni list

Rješenje o uvjetima građenja

Građevinska dozvola

Građevinska dozvola - pečat pravomoćnosti

Lokacijska dozvola

Što su prijavni listovi za katastar i zemljišnu knjigu?

Kako mogu upisati objekt u katastar i gruntovnicu, izgrađen prije 15.02.1968.g.?

Katastar

Satelitska geodezija

Koji je posao geodeta?

Gradski ured za katastar i geodetske poslove Zagreb

Arkod


geodezija
GEODETSKI URED
Zagreb - Kajzerica
Ulica Radoslava Cimermana 56a

tel. 01/ 5573 744
mob. 099/ 2187 910
fax. 01/ 5573 745

Geodetska izmjera