Česta pitanja

Gradski ured za katastar i geodetske poslove

Katastar Zagreb

Gradski ured za katastar i geodetske poslove

Na stranicama https://e-uprava.apis-it.hr doznat ćete više o tome što je katastar i koje usluge vam može pružiti Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

Građani najčešće koriste usluge izdavanja kopija katastarskih planova, izdavanja prijepisa posjedovnih listova i izdavanje različitih potvrda i uvjerenja koje se temelje na evidentiranim podacima u katastarskom operatu.

Osim navedenog Ured obavlja poslove pregleda i potvrđivanja parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata koje za građane izrađuju privatne geodetske tvrtke.

Također, kroz ove stranice građani se mogu i šire upoznati na koji način mogu obaviti uvid u podatke, kako se mijenjaju podaci o katastarskim česticama, kako se u katastru evidentira građevina, kako se evidentira stvarni položaj i oblik katastarske čestice te niz drugih podataka vezanih za čestice zemljišta kao i podataka o troškovima vezanim za pojedine radnje i postupke Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove.


GRAD ZAGREB