Naslovnica» Geodetske usluge» Geodetsko snimanje vodova

Geodetsko snimanje vodova

Geodetsko snimanje vodova obuhvaća izmjeru položaja lomnih točaka vodova, izmjeru visinskih lomnih točaka vodova, križanja s ostalim vodovima i izmjeru pripadajućih objekata.

U katastru vodova vode se podaci za vodove i pripadajuće objekte elektroenergetske, telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinovodne i naftovodne mreže.

Geodetsko snimanje voda izgrađenog za potrebe kućnog priključka, provodi se na način da se vodovi mjere do priključnog mjesta na zidu objekta, odnosno do prvog okna.

Na temelju geodetskog snimanja vodova izrađuje se geodetski elaborat za katastar vodova, za novoizgrađeni vod i za svaku promjenu na vodu.

Geodetska izmjera položenih vodova od izrazite je važnosti za održavanje, ponovno pronalaženje, i naknadno planiranje ili izvođenje radova u neposrednoj blizini samih vodova.

Geodetski elaborat za katastar vodova sadrži skicu izmjere, geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja izgrađenog voda na kojem su prikazane izmjerene točke, kako su one spojene i nadmorske visine terena i voda.

Geodetski elaborat sadrži i popis koordinata izmjerenih točaka, tehničko izvješće, i dr. Geodetski elaborat snimanja vodova predaje se na pregled i ovjeru u nadležni Katastar vodova.

Podaci iz elaborata unose se u katastar vodova.

Za sve dodatne informacije, objašnjenja ili ponudu, slobodno nam se možete javiti bez obaveza, a mi ćemo Vam u kratkom roku nastojati dati kvalitetnu i korisnu informaciju. geodet@geopolis.hr

geodezija
GEODETSKI URED
Zagreb - Kajzerica
Ulica Radoslava Cimermana 56a

tel. 01/ 5573 744
mob. 099/ 2187 910
fax. 01/ 5573 745

Geodetska izmjera