Ovlaštena geodetska tvrtka Geopolis d.o.o.

Geodetske usluge

Parcelacija zemljišta, iskolčenje objekata i međa, upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu, usklađenje katastra i zemljišne knjige, izrada geodetskih podloga za projektiranje, aerofotogrametrijsko snimanje terena i objekata dronom, izračun kubatura iskopa i nasipa, geodetsko snimanje vodova, legalizacija objekata.

Geodetski ured

  • Ulica Radoslava Cimermana 56a
    10000 Zagreb

Radno vrijeme

  • Pon - Pet : 8:00 - 16:00
  • Stranke primamo u prethodno dogovorenom terminu.

Kontakt

  • tel. 01/ 5573 744
  • mob. 099/ 2187 910
  • fax. 01/ 5573 745
Geodetska tvrtka

Geodetska tvrtka Geopolis d.o.o.

Geopolis d.o.o. je ovlaštena geodetska tvrtka sa sjedištem u Zagrebu, koja obavlja sve vrste geodetskih usluga i posluje na prostoru cijele Republike Hrvatske.

Posjedujemo suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina te ovlaštenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG).

Geopolis d.o.o. obavlja sve vrste geodetskih usluga za izradu projektne dokumentacije, izvođenje i praćenje građevinskih radova, povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora te za legalizaciju objekata.

Našim strankama nudimo kompletnu uslugu izrade dokumentacije za dopunu Zahtjeva za legalizaciju u kratkom roku, od geodetskog snimka izvedenog stanja, izrade arhitektonskog snimka izvedenog stanja, dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti, pa do uknjižbe objekata u katastar zemljišta i zemljišnu knjigu.

Naše usluge obuhvaćaju i geodetska mjerenja i izradu elaborata za katastar vodova.

Geodetske usluge

Geodetska podloga za projektiranje

Geodetska podloga je sastavni dio dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole.

Parcelacija zemljišta

Izrada parcelacijskih elaborata za poljoprivredna i građevinska zemljišta.

Iskolčenje objekta

Iskolčenje međa i objekata prije gradnje. Izrada elaborata iskolčenja.

Upis objekta u katastar

Geodetska izmjera i izrada elaborata za evidentiranje zgrada ili drugih građevina.

Geodetsko snimanje vodova

Geodetska izmjera i izrada elaborata za katastar vodova.

Usklađenje katastra i gruntovnice

Izrada geodetskih elaborata za usklađenje katastarskih i gruntovnih podataka.

Geodetski situacijski nacrt

Izrada geodetskih situacija u svrhu ishođenja uvjerenja o uporabi građevine te za legalizaciju objekata.

Legalizacija objekata

Izrada kompletne dokumentacije za legalizaciju objekata.

Geodetsko snimanje terena dronom

Digitalni model terena (DMT)
Oblak točaka 3D
Digitalni ortofoto (DOF)