Legalizacija objekta

Legalizacija objekata - Jastrebarsko

Legalizacija bespravne gradnje

Rješenje o izvedenom stanju

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu

Legalizacija objekata - Jastrebarsko

Našim strankama nudimo kompletnu uslugu izrade dokumentacije za dopunu Zahtjeva za legalizaciju u Jastrebarskom, od geodetskog snimka izvedenog stanja, izrade arhitektonskog snimka izvedenog stanja, dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti, pa do uknjižbe objekata u katastar zemljišta i zemljišnu knjigu.

Više o legalizaciji objekata

Komunalni doprinos u Gradu Jastrebarsko

Grad Jastrebarsko podijeljen u dvije zone kada je riječ o naplati komunalnog doprinosa. Prva zona se odnosi na samo naselje Jastrebarsko, dok druga zona obuhvaća sva ostala naselja i gospodarsku zonu Jalševac. U prvoj zoni jednokratni komunalni doprinos iznosi 57,00 kn po metru kubičnom, dok je za stambeni prostor on manji za 50%, tj. iznosi 28,00 kn. Druga zona iznosi 30,00 kn po metru kubnom, a za stambeni prostor iznosi 15,00 kn.

Što nakon legalizacije objekta?

Nakon ishođenja Rješenja o izvednom stanju, sljedeći korak je upis objekta u katastar i zemljišne knjige.

Za upis objekta u katastar i zemljišne knjige, ovlaštena geodetska tvrtka će napraviti Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama i drugim građevinama.

Elaborat ovjerava i provodi nadležni katastarski ured i službenim putem šalje na provedbu u gruntovnicu.

Pravo na poticaje

Motivacija za dovršetak ozakonjenja za vlasnika takvih zgrada može, primjerice, biti ostvarivanje prava na državne poticaje za energetsku obnovu (zamjena prozora i krovišta, obnova fasade).

Poticaj se, prema pravilima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ne može dobiti ako kuća nije upisana u katastar i zemljišne knjige.