Legalizacija objekta

Legalizacija objekata - Zabok

Legalizacija bespravne gradnje

Rješenje o izvedenom stanju

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu

Legalizacija objekata - Zabok

Našim strankama nudimo kompletnu uslugu izrade dokumentacije za dopunu Zahtjeva za legalizaciju u Zaboku, od geodetskog snimka izvedenog stanja, izrade arhitektonskog snimka izvedenog stanja, dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti, pa do uknjižbe objekata u katastar zemljišta i zemljišnu knjigu.

Više o legalizaciji objekata

Komunalni doprinos u Gradu Zaboku - zone

Ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture utvrđuju se zone plaćanja komunalnog doprinosa, i to:

a) I zona:

  • naselje Zabok, Gospodarska zona grada Zaboka (prostor koji omeđuju: rijeka Krapinica, autocesta Zagreb-Macelj, rijeka Krapina i Horvatska i željeznička pruga Zagreb–Varaždin), Grabrovec, Bregi Zabočki (gornji), Hum Zabočki, Lug Zabočki, Pavlovec Zabočki, Gredice, Grdenci, Bračak, Dubrava Zabočka

b) II zona:

  • Špičkovina, Bregi Zabočki (donji), Prosenik Začretski, Prosenik Gubaševski, Gubaševo (osim Gospodarske zone grada Zaboka), Martinišće, Jakuševec Zabočki, Repovec i Tisanić Jarek.

Što nakon legalizacije objekta?

Nakon ishođenja Rješenja o izvednom stanju, sljedeći korak je upis objekta u katastar i zemljišne knjige.

Za upis objekta u katastar i zemljišne knjige, ovlaštena geodetska tvrtka će napraviti Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama i drugim građevinama.

Elaborat ovjerava i provodi nadležni katastarski ured i službenim putem šalje na provedbu u gruntovnicu.

Pravo na poticaje

Motivacija za dovršetak ozakonjenja za vlasnika takvih zgrada može, primjerice, biti ostvarivanje prava na državne poticaje za energetsku obnovu (zamjena prozora i krovišta, obnova fasade).

Poticaj se, prema pravilima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ne može dobiti ako kuća nije upisana u katastar i zemljišne knjige.